امروز چهارشنبه  ۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۳۹۹/۰۸/۱۲- ۲۰:۰۹ - مشاهده: ۱۴۹

امکان درخواست اجرای مهریه ازدواج های ثبت شده در خارج از کشور

.

باسمه تعالی

به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند که امکان صدور اجرائیه مطالبه مهریه برای ازدواج های ثبت شده در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فراهم گردیده است. بر این اساس خانم های متقاضیمی‌توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و اصل سند ازدواج خودو با ارائه درخواست و تکمیل فرم مربوطه در بخش کنسولی سفارت،نسبت به ثبت تقاضای اجرای مهریه خود بمنظور اقدام و پیگیری از طریق مراجع قضائی داخل کشوراقدام نمایند. 

موارد زیر شایان توجه و دقت است:

1- درخواست صدور اجرائیه سند ازدواج، ارتباطی با درخواست ثبت طلاق زوجین نداشته و زوجه اختیار دارد هر زمان پس از ثبت ازدواج، نسبت به مطالبه مهریه قانونی خود اقدام و صدور اجرائیه را درخواست نماید. 

2- چنانچه صدور اجرائیه مطالبه مهریه از ناحیه وکیل زوجه درخواست شده باشد، مراتب اداری لازم جهت بررسی اصالت وکالتنامه) انجام خواهد گرفت و اصل و  تصویر وکالتنامه مورد نظر هنگام درخواست از مدارک مورد نیاز برای تکمیل فرایند خواهد بود . 

4 - با توجه به اینکه اطلاع رسانی پرونده توسط مقام محترم قضایی به شماره تلفن همراه داخل کشور زوج و از طریق پیامک خواهد بود لذا علاوه بر قید دقیق آدرس زوج، درج شماره تلفن همراه داخل کشور وی در فرمهای مربوطه توسط متقاضی در پیشبرد سریعتر پرونده راهگشا خواهد بود. 

5-  در قسمت «مطالبه مهریه» در فرم پیوست، متقاضی می‌بایست کل مهریه زوجه را مطابق موارد قید شده در سند ازدواج عینا درج نماید.

6- در قسمت «تقاضای صدور برگ اجرائی به میزان ...» در فرم پیوست، متقاضی آن قسمت از میزان مهریه مد نظر خود که خواهان دریافت آن می‌باشد را درج خواهد نمود.

7-  هزینه  خدمات کنسولی، معادل مبلغ تعرفه تایید امضاء می‌باشد کهاز متقاضی دریافت و نسبت به تصدیق امضا اقدام خواهد شد.مدارک مربوطه پس از تکمیل توسط نمایندگی به کشور ارسال می‌گردد.

8- بدیهی است صدور اجرائیه  مطالبه مهریه ازدواج های ثبت شده در داخل کشور کماکان از طریق دفترخانه ازدواج مربوطه در داخل کشور انجام می‌گردد. 

 9-  برای درخواست اجرائیه مهریه ضرورت دارد  که درخواست در همان سفارتخانه ای که قبلاً ازدواج در آن ثبت شده است صورت گیرد تا امکان احراز هویت و مطابقت اسناد وجود داشته باشد.  بنا بر این، فقط متقاضیانی می‌توانند به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوبلین مراجعه کنند که ازدواج آنان در این سفارت ثبت شده باشد.

10- چنانچه زوجه مقیم ایران باشد، متقاضی باید درخواست صدور اجرائیه مطالبه مهریه خود را شخصا یا وکالتاً از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه در ایران پیگیری نماید.   

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایرلند

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما