ساعات کاری

ساعات کار سفارت:  دوشنبه تا جمعه  از ساعت 9 صبح تا 15:30 بعد ازظهر

ساعات پاسخگویی بخش کنسولی: روزهای دوشنبه- چهارشنبه- جمعه  از ساعت 9:30 تا 13 بعدازظهر